چاپ دیجیتال پیشروگرافیک
صفحه اصلی > چاپ پوستر و استند 
چهارشنبه ٠١ آبان ١٣٩٨

جدول قیمت سازه های نمایشگاهی و قیمت چاپ پوستر

 
نوع سازه سایز قیمت سازه قیمت چاپ پوستر هزینه نصب قیمت سازه کامل
استند کراس 200*90 50/000 تومان 140/000 تومان - 190/000 تومان
استند کراس 60*170 40/000 تومان 130/000 تومان - 170/000 تومان
استند رول آپ 80*200 220/000 تومان 140/000تومان - 360/000 تومان
استند رول آپ 100*200 - - - -
 سازه پاپ آپ  3*3  750/000تومان 950/000تومان  - 1/700/000 تومان
  سازه پاپ آپ  3*4  810/000تومان 1/110/000تومان  -  1/920/000تومان
 میز کانتر  2*1 420/000تومان  160/000تومان  -  580/000تومان
 میز کانتر  2*2  540/000تومان  190/000تومان  -  730/000تومان